Deratizace ve spárech zákona

Zákazníci se mě často ptají, jestli vůbec existuje nějaký zákon, podle kterého mají povinnost provádět deratizaci. Existuje. Přesněji řečeno je to zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. A koho se vlastně týká?

Běžnou ochrannou deratizaci musí podle potřeby zajistit každá osoba jako součást čištění a běžných pracovních a technologických postupů. V tomto případě nabývají deratizace podoby preventivních opatření.

Speciální ochrannou deratizaci má povinnost provést ve svých provozovnách každá podnikající fyzická osoba a všechny právnické osoby, pokud dojde ke zvýšenému výskytu hlodavců. Speciální deratizaci mohou vykonávat pouze lidé odborně způsobilí ve smyslu § 58 zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Co z toho vyplývá?

Povinná deratizace se podle zákona týká: obcí a měst, podnikatelů, právnických osob, majitelů rodinných domů i bytových družstev. Zkrátka každého, kdo vlastní nějakou nemovitost. Průběh deratizačních zásahů popisuje Standardní metodika speciální ochranné deratizace (PDF).

Jak často provádět hubení hlodavců, zákon nespecifikuje. Již zmíněná metodika rozlišuje mezi jednorázovou a průběžnou deratizací.

  • Jednorázová deratizace se obvykle provádí dvakrát za rok (na jaře, když hlodavci po oteplení opouští úkryty, a na podzim, kdy hledají nová útočiště).
  • Průběžnou deratizaci doporučuje metodika realizovat každé dva měsíce. Po této době totiž nástrahy přestávají být pro hlodavce atraktivní. Kvalitní návnady stačí měnit jednou za tři měsíce.

Mimochodem, dokumentaci k veškerým deratizacím si musí zodpovědné osoby schovávat pro případ kontroly.

Ještě o něco přísnější jsou předpisy, podle kterých se řídí hubení hlodavců v potravinářských provozech. Více o této tématice se dozvíte ve speciálním článku.

Dodržování zákonů souvisejících s deratizací kontrolují příslušné úřady (například Hygienická stanice hl. m. Prahy). Při zanedbání deratizačních povinností mohou uložit pokutu až do výše 2 milionů korun.

Prevence je polovinou úspěchu

Stanovením odpovědnosti za deratizaci se stát snaží předcházet přemnožení hlodavců, které s sebou přináší mnohá rizika. Nejen majetková, ale především zdravotní. Možná i kvůli této hrozbě většina firem, lidí a bytových družstev na povinnou deratizaci nezapomíná.

Nakonec ještě dodám, že s případnými dotazy se mohou majitelé nemovitostí obrátit na Národní referenční laboratoř pro dezinsekci a deratizaci, krajskou hygienickou stanici nebo libovolnou firmu nabízející deratizace.

Zdroje

Zákon o ochraně veřejného zdraví (258/2000 Sb.) (PDF)

Aderaman šéfuje deratizacím ve společnosti Adera už pěkných pár let. Volný čas věnuje sepisování odborných článků a péči o spokojenost klientů z Prahy i středních Čech. Kontaktovat jej můžete na telefonu 608 823 309 či e-mailu adera@adera.cz.

Přidat komentář:

Váš e-mail nebude zveřejněný. Všechna políčka jsou povinná.*
*
*